Grond ploegen, frezen en zaaiklaar maken

Een frees wordt gebruikt voor het bewerken van de grond. In tegenstelling tot ploegen vindt er geen kerende grondbewerking plaats, maar wordt de grond door elkaar geroerd. Gewasresten en organische mest worden echter niet door de grond gemengd maar er wel onder gebracht. In één grondbewerking wordt de grond zaaiklaar gemaakt.


Grond ploegen

Ploegen is noodzakelijk om de grond losser te maken, waardoor de bodemstructuur en afwatering verbetert en het zaaien en het ontkiemen van het gewas gemakkelijker gaat.

BewarenBewaren

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close